Timmer Trust

Rodinný svěřenský fond se sídlem ve Vaduzu, Lichtenštejnské knížectví vede v České republice několik soudních sporů a angažuje se zejména ve věci restituce pod zobecňujícím názvem "Vitamína". Single Family Office pro Českou Republiku má právní formu fondu kvalifikovaných investorů dle ZISIF (LEI 529900MKU66DA0JRJ595), avšak nepodléhá režimu ZISIF (tj. není investičním fondem dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.). Zakladatelem svěřenského fondu je Tomáš Zach - správce pozůstalosti po panu Jiřím Timmerovi na základě N 1/2011, NZ 1/2011 sepsaným notářem JUDr. Josefem Doležalem v Kutné Hoře.

Devíza správce pozůstalosti

Fiat iustitia et pereat mundus

Pocházím ze starého kutnohorského rodu a od svých 12 let se zaobírám tématem restitucí, nejprve samozřejmě dětsky v eufórii porevolučního Československa, posléze poloamatérsky po ukončení bakalářského studia a následně po promoci profesionálně. Již jako náctiletého mne fascinoval název tzv. Restitučního zákona 403/1990 Sb. - Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd. Zvláště se jednalo o význam a užití slov zmírnění a některých, tedy nikoliv odstranění a většiny... A odtud byl již jen krůček k lidským právům, zejména právo vlastnit majetek (čl. 11, odst. 1 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD) s přihlédnutím k odst. 3. - Vlastnictví zavazuje.

Kontakt

TTIMMER TRUST

Pflugstrasse 22

Vaduz 9490, Lichtenštejnské knížectví

LEI 529900MKU66DA0JRJ595

tzach(at)timmer.cz